Novinky

29.05.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Ve středu 1. června 2016 proběhnou na školním hřišti lehkoatletické závody. Soutěžit budou žáci ZŠ v disciplínách: sprint, hod míčkem, skok do dálky, vytrvalostní běh a lukostřelba.

Akce se bude konat pouze za příznivého počasí.

28.05.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Vyúčtování školního výletu si můžete přečíst ZDE
16.05.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

U příležitosti 700. výročí narození slavné osobnosti české historie, českého krále Karla IV., připravila naše škola pro žáky menší projekt k této významné události. První část projektu proběhne začátkem měsíce června přímo ve škole. Součástí projektu bude i možnost účasti žáků naší ZŠ na velké akci pod názvem „Příjezd Karla IV. na zámek ve Vizovicích“. Ve dvouhodinového programu se děti mimo jiné např. dozví, jak bojoval rytíř, jak se sedlal kůň, jaké měl rytíř vybavení, uvidí ukázku jak rytíř bojoval, dále se dozví jak pracovala stavební huť a různé řemeslné dílny, jak vypadala královská kancelář, jak se psalo, jak se razily mince, co král jedl, kolik kilometrů ujel denně na koni a spoustu dalších zajímavostí. Některá dobová řemesla si budou moci i sami vyzkoušet v různých pracovních dílnách.

Naše škola pořádá na tuto atraktivní akci zájezd. Máme rezervované vstupenky a je zajištěn pedagogický doprovod, takže stačí se jen přihlásit. Z důvodu nedostatku míst v autobuse nemůžeme vzít rodiče.

Termín, čas a místo konání: úterý 14. června 2016,  13:00 hod. – asi 16:00 hod., areál zámku Vizovice.

Cena za žáka: vstupenka na program – 115,-Kč, jízdné – 45,- Kč, cena celkem 160,-Kč

Odjezd od školy ve Vysokém Poli po obědě ve 12:00 hodin, návrat asi v 17:00 hodin.

Na hojnou účast a příjemně strávené odpoledne se těší pedagogičtí pracovníci školy.

15.05.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Ve čtvrtek 12. května proběhla na školním hřišti DOPRAVNÍ SOUTĚŽ.  Celý závod se skládal ze 3 částí: dopravní znalosti, zdravověda a jízda zručnosti.

1. ročník: 1. místo - Dominik MANA, 2. místo - Matyáš STANĚK, 3. místo - Patrik ŠLÍŽEK

3. ročník: 1. místo - Kateřina SUCHÁČKOVÁ, 2. místo - Daniel ČASTULÍk, 3. místo - Ellen GERYCHOVÁ

5. ročník: 1. místo - Natálie KULÍŠKOVÁ, 2. místo - Kajetán KOŘENEK, 3. místo - Amálie ZICHOVÁ

Všem vítězům GRATULUJEME!!!

08.05.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Více informací ZDE
22.04.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
V úterý 19.dubna se čtyři žáci 5. ročníku naší školy (Nela Sporková, Amálie Zichová, Vendula Tománková, Daniel Hlavica) zúčastnili soutěže v anglickém jazyce, která se konala na ZŠ Újezd.
Soutěžící se nejprve museli anglicky představit a něco povyprávět o sobě. Pak si vylosovali jedno ze tří témat (sport, jídlo a pití, dům a bydlení) a popisovali obrázek popř. odpovídali na otázky poroty. Následoval poslech anglického textu a doplnění chybějících údajů. Soutěž byla ukončena gramatickým testem.
V konkurenci 16 účastníků ze ZŠ Újezd, Slopné a Sehradice se nejlépe z naší školy úmístil Daniel Hlavica, který skončil na celkovém třetím místě.
K tomuto úspěchu mu blahopřejeme a i ostatním účastnicím z naší školy, které se v silné konkurenci určitě neztratily, děkujeme za vzornou reprezentaci.
 
20.04.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V sobotu 16. 4. vystoupily děti z valašského kroužku na „besedě s důchodci“.

Předvedli pásmo valašských písniček, tanečků a pasteveckých her. Doufáme, že jsme naše milé spoluobčany potěšili!

20.04.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V pondělí 11. dubna se dvě družstva naší školy  (žáci 5.roč.) zúčastnila oblastního kola přírodovědné soutěže Poznej a chraň v Želechovicích. Letos bylo téma Voda a její živočichové ve Zlínském kraji.

Žáci si zaslouží pochvalu. Svědomitě se připravovali a na soutěži bojovali se ctí.

Družstvo Barbora Latináková, Adéla Fojtů a Nela Sporková se umístily na pěkném 12. místě.

Družstvo Daniel Hlavica, Amálie Zichová a Jakub Častulík měli zase velice pěkně a nápaditě vypracovaný plakát, který bude vystaven v krajském kole.

Všem našim žákům blahopřejeme!

08.04.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Ve středu 6. dubna 2016 jsme pro děti z MŠ uspořádali závody na koloběžkách.

Nejlépe se umístili: Adam Zvonek, Kryštof Barcuch a Václav Václavík.

Z mladších dětí byli nejrychlejší: Pavel Polách, Adéla Žáková a Karolína Finsterle.

Na tříkolce zvítězil Jakub Vonka.

08.04.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Výsledky zápisu do MŠ si můžete prohlédnout ZDE.
21.03.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Vrchařská koruna Valašska JUNIOR je celoroční cyklistická akce určená pro sportovně založené žáky základních a středních škol.
 
Pro všechny zájemce je připravena veřejná cyklovyjížďka s patronem této kategorie, panem Josefem Zimovčákem, která proběhne 21. května 2016.
 
Veškeré informace lze získat na www.vkv-bike.cz  a  www.facebook.com/cyklo.vkv .
 
18.03.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V pátek 18. března proběhla ve 3. a 5. ročníku ZŠ matematická soutěž "KLOKAN".

Výsledkovou listinu obou kategorií si můžete prohlédnout ZDE.

14.03.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Informace k výuce plavání 3. ročníku ZDE
14.03.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Informace ohledně škoního výletu si můžete přečíst ZDE.
11.02.2016
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Výsledky zápisu do 1. ročníku Základní školy Vysoké Pole na školní rok 2016/2017 si můžete prohlédnout zde.
15.12.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Mateřská škola Vysoké Pole zve rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo od září do MŠ, na hravá odpoledne.

Více informací ZDE.

20.11.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Naše webové stránky mají novou adresu:
www.zsvp.eu
20.11.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Vážení rodiče,

využijte nabídku HRAVÉ LOGOPEDIE pro děti s vadami řeči. Hodiny logopedie jsou určeny  pro všechny děti ZŠ i MŠ z místa i okolí. Lekce povede slečna Anetta Zichová. Lekce probíhají individuálně a trvají 30 minut. Poplatek za jednu lekci činí 50 Kč. V případě zájmu volejte na tel. 720 109 730 nebo pište na email: anettta.zichova@seznam.cz

Těší se na Vás Anetta Zichová   

09.10.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V průběhu celého školního roku 2015/2016 bude na naší škole realizován projekt s názvem "BYLINKY NAŠÍ BÁBINKY".

Hlavním cílem celého projektu je seznámení s bylinkami a jejich poznáváním, využitím a léčivými účinky.

Více o projektu ZDE

15.04.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve Valašských Kloboukách již delší dobu pracuje "Terénní asistenční služba", jejíž hlavním cílem je podpora a pomoc rodinám s dětmi. 

Bližší informace o Terénní asistenční službě si můžete přečíst zde.

Přehled činností Terénní asistenční služby za rok 2014 si můžete přečíst zde.

11.02.2015
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Na žádost některých zaměstnaných rodičů se ředitelství základní školy rozhodlo o otevření "ranní družiny" (viz předchozí dopis ředitele školy rodičům). Protože se objevily určité problémy v organizaci této mimořádné služby školy některým rodičů, stanovuji následující pravidla. Ranní družina je určena pouze pro ty žáky základní školy, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost, aby se ráno buď sami nebo jiná zodpovědná osoba (babička, děda, starší sourozenec) postarali o vypravení a odchod jejich dítěte do školy v době, kdy se škola pro žáky otvírá pravidelně (v 7,25 hodin). Do ranní družiny budou přijímáni jen žáci, jejichž rodiče řádně vyplní přihlášku, kterou žáci obdrží ve škole. Tito žáci budou chodit do ranní družiny dlouhodobě. Může nastat situace, kdy i jiní rodiče budou potřebovat, aby výjimečně jejich dítě do ranní družiny krátkodobě chodilo. Pak je nutné, aby rodiče toto písemně oznámili třídnímu učiteli a to nejméně jeden den dopředu a uvedli, jak dlouhé období bude žák do ranní družiny chodit. Pro ostatní žáky platí stávající otvírací doba školy tzn. v 7,25 hodin a dříve nebudou do školy vpuštěni. Proto je nutné, aby si naplánovali odchod z domu tak, aby před školou nemuseli dlouho čekat.
Chci upozornit rodiče, aby v rámci svých možností posílali děti do školy až na pravidelnou otvírací hodinu a ranní družinu využívali jen jako krajní řešení. Při včasném ranním vstávaní jsou děti ve škole v prvních hodinách ospalé a nepodávají obvyklý výkon.
 
                                                                Lubomír Martinek, ředitel školy 
09.02.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Z důvodu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel, která vstoupila v platnost 1.1.2015 příjme Základní škola Vysoké Pole kvalifikovaného pedagogického pracovníka na  pracovní místo učitel(ka) 1. stupně ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit na E-mail zsyspole@zlinedu.cz a na tuto adresu zašlou strukturovaný životopis.

 Bližší informace si můžete přečíst zde.