Novinky

08.02.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Ve středu 17. února 2016 se uskuteční ve všech třídách základní školy hudebně - národopisný program "Stařenka Morava vypráví aneb příběhy psané písněmi".

Prostřednictvím tohoto programu bude žákům představeno výpravnou formou a ústy tradičních písní a lidové hudby pradávné dění našich krajů minulých staletí. Žáci budou mít taky možnost vyzkoušet hru na spoustu lidových hudebních nástrojů.

Cena: 40,- Kč/žák

08.02.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V pondělí 15. února 2016 proběhnou během vyučování ve všech třídách základní školy programy primární prevence poradentského centra R-EGO.

Hlavním posláním těchto programů je předcházet vzniku rizikového chování, zvýšit informovanost v této oblasti a usilovat o zdravý a bezpečný způsob života dětí a mládeže.

Cena: 30,-Kč/žák

14.01.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V týdnu od 8. - 12. února 2016 proběhne pro žáky 3. a 5. ročníku LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ.

Více informací naleznete ZDE.

Pravidla lyžařského výcvikového kurzu žáků školy si můžete přečíst ve vnitřní směrnici ředitele školy (sekce Vnitřní směrnice školy - Lyžařský výcvikový kurz)-

12.01.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole zve všechny předškoláky a jejich rodiče na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve středu 10. února 2016 od 13:00 do 16:00 hod. v budově ZŠ - učebna 1. patro.

S sebou si přineste:1) vyplněnou "Žádost o přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky" 2)řádně vyplněný "Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ" 3) rodný list dítěte 4)přezůvky

V případě žádosti o odklad rodiče obdrží a při zápisu vyplní formulář "Žádost o odklad základní povinné školní docházky".

Těšíme se na Vás!

                      

 

15.12.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Mateřská škola Vysoké Pole zve rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo od září do MŠ, na hravá odpoledne.

Více informací ZDE.

20.11.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Naše webové stránky mají novou adresu:
www.zsvp.eu
20.11.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Vážení rodiče,

využijte nabídku HRAVÉ LOGOPEDIE pro děti s vadami řeči. Hodiny logopedie jsou určeny  pro všechny děti ZŠ i MŠ z místa i okolí. Lekce povede slečna Anetta Zichová. Lekce probíhají individuálně a trvají 30 minut. Poplatek za jednu lekci činí 50 Kč. V případě zájmu volejte na tel. 720 109 730 nebo pište na email: anettta.zichova@seznam.cz

Těší se na Vás Anetta Zichová   

09.10.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Náš nový projekt jsme zahájili na školní bylinkové zahrádce. Žáci se seznámili s vysazenými bylinami, poznávali jejich názvy, vůně a chuť.

Pokračovali jsme sběrem šípků a volně rostoucích bylin, které necháme usušit.

Průběžná fotodokumentace bude zveřejněna ve fotogalerii.         

09.10.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V průběhu celého školního roku 2015/2016 bude na naší škole realizován projekt s názvem "BYLINKY NAŠÍ BÁBINKY".

Hlavním cílem celého projektu je seznámení s bylinkami a jejich poznáváním, využitím a léčivými účinky.

Více o projektu ZDE

15.04.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve Valašských Kloboukách již delší dobu pracuje "Terénní asistenční služba", jejíž hlavním cílem je podpora a pomoc rodinám s dětmi. 

Bližší informace o Terénní asistenční službě si můžete přečíst zde.

Přehled činností Terénní asistenční služby za rok 2014 si můžete přečíst zde.

11.02.2015
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Na žádost některých zaměstnaných rodičů se ředitelství základní školy rozhodlo o otevření "ranní družiny" (viz předchozí dopis ředitele školy rodičům). Protože se objevily určité problémy v organizaci této mimořádné služby školy některým rodičů, stanovuji následující pravidla. Ranní družina je určena pouze pro ty žáky základní školy, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost, aby se ráno buď sami nebo jiná zodpovědná osoba (babička, děda, starší sourozenec) postarali o vypravení a odchod jejich dítěte do školy v době, kdy se škola pro žáky otvírá pravidelně (v 7,25 hodin). Do ranní družiny budou přijímáni jen žáci, jejichž rodiče řádně vyplní přihlášku, kterou žáci obdrží ve škole. Tito žáci budou chodit do ranní družiny dlouhodobě. Může nastat situace, kdy i jiní rodiče budou potřebovat, aby výjimečně jejich dítě do ranní družiny krátkodobě chodilo. Pak je nutné, aby rodiče toto písemně oznámili třídnímu učiteli a to nejméně jeden den dopředu a uvedli, jak dlouhé období bude žák do ranní družiny chodit. Pro ostatní žáky platí stávající otvírací doba školy tzn. v 7,25 hodin a dříve nebudou do školy vpuštěni. Proto je nutné, aby si naplánovali odchod z domu tak, aby před školou nemuseli dlouho čekat.
Chci upozornit rodiče, aby v rámci svých možností posílali děti do školy až na pravidelnou otvírací hodinu a ranní družinu využívali jen jako krajní řešení. Při včasném ranním vstávaní jsou děti ve škole v prvních hodinách ospalé a nepodávají obvyklý výkon.
 
                                                                Lubomír Martinek, ředitel školy 
09.02.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Z důvodu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel, která vstoupila v platnost 1.1.2015 příjme Základní škola Vysoké Pole kvalifikovaného pedagogického pracovníka na  pracovní místo učitel(ka) 1. stupně ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit na E-mail zsyspole@zlinedu.cz a na tuto adresu zašlou strukturovaný životopis.

 Bližší informace si můžete přečíst zde.